کارت خرید

پرتال شرکتی و سازمانی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال شرکتی و سازمانی
سیستم مخصوص پرتال شرکتی و سازمانی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال مدارس و موسسه
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال مدارس و موسسه
سیستم مخصوص مدارس و اعلام نمرات
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال تجاری
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال تجاری
سیستم مخصوص پرتال تجاری
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال شخصی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال شخصی
سیستم مخصوص پرتال شخصی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال پزشکی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال پزشکی
سیستم مخصوص پرتال پزشکی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال تبلیغاتی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال تبلیغاتی
سیستم مخصوص پرتال تبلیغاتی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال توریستی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال توریستی
سیستم مخصوص پرتال توریستی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال خبری
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال خبری
سیستم مخصوص پرتال خبری
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال مذهبی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال مذهبی
سیستم مخصوص پرتال مذهبی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال عکاسی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال عکاسی
سیستم مخصوص پرتال عکاسی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال املاکی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال املاکی
سیستم مخصوص پرتال املاکی ، ثبت املاک و سپردن ملک
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه
پرتال فروشگاهی
500 مگابایت هاست لینوکس
25 گیگابایت پهنای باند
طراحی ویژه پرتال فروشگاهی
سیستم مخصوص پرتال فروشگاهی ، سیستم کامل فروشگاه های اینترنتی
امکانات نا محدود
تحویل در 24 ساعت کاری
75,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution