کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

کدگذاری
اعتبار گواهینامه
مرکز صادر کننده
قابل استفاده برای نماد اعتماد
تعداد دامنه قابل استفاده
پشتیبانی از دامنه .IR
Domain Validation DV SSL
170,000 تومان سالانه
SHA-256
10,000 $
Comodo
دارد
1 عدد
نداردMulti Domain DV SSL
180,000 تومان سالانه
SHA-256
10,000 $
Comodo
دارد
3 عدد
نداردWildCard DV SSL
350,000 تومان سالانه
SHA-256
10,000 $
Comodo
دارد
زیر دامنه نامحدود
نداردOrganization Validation OV SSL
350,000 تومان سالانه
SHA-256
50,000 $
Comodo
دارد
1 عدد
نداردExtended Validation EV SSL
550,000 تومان سالانه
SHA-256
1,750,000 $
Comodo
دارد
1 عدد
نداردMulti Domain EV SSL
950,000 تومان سالانه
SHA-256
1,750,000 $
Comodo
دارد
زیر دامنه نامحدود
ندارد