کارت خرید

VH-GL1
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2Core 2*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 100 گیگابایت Sata یا 20 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
40,000 تومان ماهانه
110,000 تومان سه ماهه
220,000 تومان شش ماهه
400,000 تومان سالانه
VH-GL2
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2Core 2*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 120 گیگابایت Sata یا 20 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 3072 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
50,000 تومان ماهانه
140,000 تومان سه ماهه
170,000 تومان شش ماهه
500,000 تومان سالانه
VH-GL3
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 120 گیگابایت Sata یا 25 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 4096 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
66,000 تومان ماهانه
180,000 تومان سه ماهه
340,000 تومان شش ماهه
660,000 تومان سالانه
VH-GL4
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 2Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 140 گیگابایت Sata یا 35 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 6144 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
92,000 تومان ماهانه
260,000 تومان سه ماهه
480,000 تومان شش ماهه
920,000 تومان سالانه
VH-GL5
محل سرور : آلمان
دیتاسنتر : هتزنر Hetzner
پردازنده : 4Core 4*3.6 GHz Unlimited CPU
فضای هارد دیسک : 180 گیگابایت Sata یا 40 گیگابایت SSD
رم گارانتی شده : 8192 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
120,000 تومان ماهانه
340,000 تومان سه ماهه
640,000 تومان شش ماهه
1,200,000 تومان سالانه