کارت خرید

IR512-1
محل سرور :ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 50 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
55,000 تومان ماهانه
550,000 تومان سالانه
IR512-2
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 100 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
65,000 تومان ماهانه
650,000 تومان سالانه
IR512-3
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 200 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
75,000 تومان ماهانه
750,000 تومان سالانه
IR512-4
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 500 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
90,000 تومان ماهانه
900,000 تومان سالانه
IR512-5
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 1000 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
150,000 تومان ماهانه
1,500,000 تومان سالانه
IR512-6
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 2000 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
250,000 تومان ماهانه
2,500,000 تومان سالانه
IR512-7
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 3000 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
340,000 تومان ماهانه
3,400,000 تومان سالانه
IR512-8
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 512 مگابایت
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 4000 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
440,000 تومان ماهانه
4,400,000 تومان سالانه
IR1024-1
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 1024 مگابایت
پردازنده : 2 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 50 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
70,000 تومان ماهانه
700,000 تومان سالانه
IR1024-2
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 1024 مگابایت
پردازنده : 2 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 100 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
80,000 تومان ماهانه
800,000 تومان سالانه
IR1024-3
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 1024 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 10 گیگابایت SSD
ترافیک : 1000 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
175,000 تومان ماهانه
1,750,000 تومان سالانه
IR2048-1
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 2048 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 20 گیگابایت SSD
ترافیک : 100 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
95,000 تومان ماهانه
950,000 تومان سالانه
IR2048-2
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 2048 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 20 گیگابایت SSD
ترافیک : 1000 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
210,000 تومان ماهانه
2,100,000 تومان سالانه
IR-3072
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 3072 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 30 گیگابایت SSD
ترافیک : 100 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
120,000 تومان ماهانه
1,200,000 تومان سالانه
IR-4096
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 4096 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 35 گیگابایت SSD
ترافیک : 100 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
135,000 تومان ماهانه
1,350,000 تومان سالانه
IR-6144
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 6144 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 35 گیگابایت SSD
ترافیک : 50 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
160,000 تومان ماهانه
1,600,000 تومان سالانه
IR-8192
محل سرور : ایران
دیتاسنتر : رسپینا
رم : 8192 مگابایت
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 50 گیگابایت SSD
ترافیک : 100 گیگابایت
پورت شبکه : 1 Gbps
پورت اینترانت : 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت و با راه اندازی رایگان
200,000 تومان ماهانه
2,000,000 تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution