کارت خرید

VH-FL1
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 5 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 256 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
26,000 تومان ماهانه
VH-FL2
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 1 هسته
فضای هارد دیسک : 5 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 512 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
37,000 تومان ماهانه
VH-FL3
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 2 هسته
فضای هارد دیسک : 20 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 1024 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
57,000 تومان ماهانه
VH-FL4
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 2 هسته
فضای هارد دیسک : 20 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 1536 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
76,000 تومان ماهانه
VH-FL5
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 2 هسته
فضای هارد دیسک : 30 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
99,000 تومان ماهانه
VH-FL6
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 40 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 3072 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
135,000 تومان ماهانه
VH-FL7
محل سرور : فرانسه
دیتاسنتر : OVH
پردازنده : 4 هسته
فضای هارد دیسک : 50 گیگابایت SSD NVMe
رم گارانتی شده : 4096 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد آی پی اختصاصی : 1 عدد
پورت شبکه : 1 Gbps
99.99 % گارانتی آپتایم سرور
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
تحویل بین 1 الی 5 ساعت کاری و با راه اندازی رایگان
مشخصات سرور های مجازی ایران سرور
170,000 تومان ماهانه