کارت خرید

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

دامنه
ثبت دامنه
انتقال
تمدید
.ir
6,500 تومان
1 سال
N/A
6,500 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
N/A
5,000 تومان
1 سال
.com
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.net
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
.org
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
.info
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
.xyz
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.download
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
.website
110,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.bid
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.accountant
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.date
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.space
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.win
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.site
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
.mobi
82,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.biz
65,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.ws
63,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.in
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
.pro
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.us
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.pw
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.name
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.me
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.tel
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
67,000 تومان
1 سال
.asia
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
.club
88,000 تومان
1 سال
88,000 تومان
1 سال
88,000 تومان
1 سال
.co
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
138,000 تومان
1 سال
.tv
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال

pricing.selectExtCategory

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پلان ها

انتقال دامنه به ایران سرور

همراه با انتقال دامنه یکسال دیگر تمدید میشود .*

انتقال دامنه به ایران سرور

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند . *