کارت خرید

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Please enter the code shown below

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
ثبت دامنه
انتقال
تمدید
.ir
6,500 تومان
1 Year
N/A
6,500 تومان
1 Year
.id.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.co.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.org.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.net.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.ac.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.sch.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.gov.ir
5,000 تومان
1 Year
N/A
5,000 تومان
1 Year
.com
48,000 تومان
1 Year
55,000 تومان
1 Year
55,000 تومان
1 Year
.net
55,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
.org
59,000 تومان
1 Year
60,000 تومان
1 Year
60,000 تومان
1 Year
.info
59,000 تومان
1 Year
60,000 تومان
1 Year
60,000 تومان
1 Year
.xyz
57,000 تومان
1 Year
60,000 تومان
1 Year
60,000 تومان
1 Year
.download
140,000 تومان
1 Year
140,000 تومان
1 Year
140,000 تومان
1 Year
.website
48,000 تومان
1 Year
120,000 تومان
1 Year
120,000 تومان
1 Year
.bid
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
.accountant
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
.date
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
.space
50,000 تومان
1 Year
50,000 تومان
1 Year
50,000 تومان
1 Year
.win
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
.site
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
154,000 تومان
1 Year
.mobi
82,000 تومان
1 Year
85,000 تومان
1 Year
85,000 تومان
1 Year
.biz
65,000 تومان
1 Year
67,000 تومان
1 Year
67,000 تومان
1 Year
.ws
63,000 تومان
1 Year
130,000 تومان
1 Year
130,000 تومان
1 Year
.in
62,000 تومان
1 Year
62,000 تومان
1 Year
62,000 تومان
1 Year
.pro
67,000 تومان
1 Year
67,000 تومان
1 Year
67,000 تومان
1 Year
.us
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
.pw
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
.name
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
58,000 تومان
1 Year
.me
120,000 تومان
1 Year
120,000 تومان
1 Year
120,000 تومان
1 Year
.tel
67,000 تومان
1 Year
67,000 تومان
1 Year
67,000 تومان
1 Year
.asia
73,000 تومان
1 Year
73,000 تومان
1 Year
73,000 تومان
1 Year
.club
83,000 تومان
1 Year
83,000 تومان
1 Year
83,000 تومان
1 Year
.co
134,000 تومان
1 Year
134,000 تومان
1 Year
134,000 تومان
1 Year
.tv
137,000 تومان
1 Year
137,000 تومان
1 Year
137,000 تومان
1 Year

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پلان ها

انتقال دامنه به ایران سرور

همراه با انتقال دامنه یکسال دیگر تمدید میشود .*

انتقال دامنه به ایران سرور

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند . *